letselschade bureau

Een ongeluk gehad? Weet waar je recht op hebt!

Schade is meer dan alleen reparaties aan de auto!

Wanneer men het over veiligheid in de luchtvaart heeft komt vaak de vergelijking naar boven dat het veel aannemelijker is dat je in een auto-ongeluk terecht komt dan dat er iets gebeurt tijdens de vlucht. Het is inderdaad ook zo dat er in het wegverkeer veel meer ongelukken gebeuren dan in de luchtvaart, op welke manier je het ook meet. Ieder jaar lopen een paar honderdduizend mensen in Nederland letsel op door een ongeluk in het verkeer. In een groot deel van de gevallen is het gelukkig geen hevig of permanent letsel. Toch kan je, ook als het letsel niet permanent is, veel schade oplopen door het ongeluk. Een botbreuk of een hersenschudding kunnen afhangende van jouw situatie verstrekkende gevolgen hebben. Als je hierdoor minder kunt werken dan loop je economische schade op. Bijna iedereen ondervindt ook angst en andere klachten omtrent mentale fitheid. Totale schade na een ongeluk is dus een stuk meer dan alleen de directe materiële schade.

Wie is er verantwoordelijk voor welke kosten?

Het is voor veel mensen onbegonnen werk om zich een weg wijs te maken door alle wetten en regelgeving. In principe wordt aansprakelijkheid vastgesteld, waarop de verzekering van de aansprakelijke partij kosten dient te dekken. Uiteraard is het in hun voordeel om zo min mogelijk uit te betalen, binnen de grenzen van de wet. Veel mensen weten niet goed waar ze recht op hebben, en verhalen vaak alleen de ziektekosten en directe “blikschade”. Toch heeft iedereen ook recht op vergoeding van misgelopen werk, of andere negatieve consequenties die direct zijn te herleiden naar het ongeluk. Het is dan ook aangeraden om hier óf extensief onderzoek naar te doen, óf een professioneel letselschade bureau in te huren.

Waarom een letselschadebureau?

Zoals eerder al vermeld is het gewoon lastig om precies te weten waar je recht op hebt. Er zijn niet voor niets mensen die jaren gestudeerd hebben om bekend te worden met alle mogelijkheden. Zo’n bureau neemt met jou alle potentiële schade op, en maakt een berekening voor de geleden schade. Zo is de hoogte van toegewezen smartengeld gebaseerd op eerdere uitspraken in Het Smartengeldboek van de ANWB. Uiteraard is geen enkel persoon hetzelfde en zijn ook de geleden kosten anders. Een letselschade bureau kan goed verantwoorden waarom bepaalde berekeningen worden gemaakt. Hiermee kan je zoveel mogelijk schadeloos gesteld worden. Vergeet niet dat je hier gewoon recht op hebt. Vaak kost een letselschade bureau jou weinig of zelfs niets. De kosten worden gewoon weer doorberekend op de aansprakelijke partij!

Geef een reactie